Függő kérdés

Függő kérdés (Reported Question)

A függő kérdés regulái lényegben minden ponton megegyeznek a függő beszéd szabályaival, vagyis itt is ugyanúgy változik az igeidő (ha a fő­mondat valamelyik past tense-ben van), a személyes némások, az időhatározószók és egyebek.

Mivel azonban a mellékmondatunk itt kérdő, egy-két újabb problé­mával állsz szemben.

Ugyebár tudod, hogy kétfajta kérdés van, úgymint:

a) kérdőszavas kérdés (Where are you?)
b) kérdőszó nélküli (eldöntendő) kérdés (Do you love me?)

E kétfajta kérdés szem előtt tartásával kell a függő kérdés monda­tait megalkotni.
Tehát:

a) Kérdőszavas kérdéseknél arra vigyázz, hogy a kérdő szórend függő kérdésnél egyenessé válik, ami teljesen logikus, hisz a függő kérdés végül is már nem kérdő, hanem kijelentő mondat.

“Where is my car?” Joe asked.- Joe asked where his car was.
“When did you break the window?” the girl asked me.- The girl asked me when I had broken the window.

b) Kérdőszó nélküli kérdéseknél a szórend természetesen szintén egyenes lesz, ezenkívül azonban a két tagmondat közé if, vagy whether szó ékelődik be. Az esetek többségében mindegy, hogy a kettő közül melyiket választod, néhány esetben azonban nem. Az erre vonatkozó ismertetőt néhány sorral lejjebb találod meg.
Tehát:

“Are you still here, Joe?” the girl asked. – The girl asked Joe if/whether he was still there.
“Can you sing?” the director asked me. – The director asked me if/whether I could sing.
“Do you know The Star Makers?” Béla asked him. – Béla asked him if/whether he knew The Star Makers.
“Will you help me?” the lady asked. – The lady asked me if/whether I would help her.

Vigyázz!

A that szót soha ne használd a két tagmondat között függőkérdésnél.
Speciális képzési mód lehetséges shall I/shall we jellegű függő kér­déseknél.

a) “Where shall I sit?” the girl wondered. (Hova üljek?)
The girl wondered where she should sit, vagy The girl wondered where to sit.

b) “Shall we help him?” the boys asked. (Segítsünk neki?)
The boys asked if/whether they should help him, vagy The boys asked whether to help him.

Ez utóbbi esetben csak a whether + to szerkezet használható, if +to semmiképpen sem.

Megjegyzés:

A függő kérdésben szereplő if nem azonos a feltételes mód if-jével, utána tehát will/would bátran használható!

Függő kérdésnél többek között az alábbi főmondatokkal találkoz­hatsz:

He asked…
She wanted to know…
He wondered… (kíváncsi volt)
I wonder… (vajon)
I don’t/didn’t know…
Do/did you know…

Példák Reported Question-re:

Megkérdezte, hogy mi van a bőröndömben. – He asked what I had in my suitcase.

Tudni akarta, hogy mikor érkeznek. – He wanted to know when they would arrive.

Nem tudtam, hogy mit vegyek fel. – I didn’t know what to put on / what I should put on.

Megkérdezte, hogy miért nincs kész az ebéd. – He asked why dinner was not ready.

Nem tudtam, hogy vegyek-e fel valamit. – I didn’t know whether to put on something / if I should put on something.

Azon tűnődtem, hogy mit jelent mindez. – I was wondering what it all meant.

Nem tudtam, hogy honnan tudja. – I didn’t know how she could tell.

A vámos azt kérdezte, van-e elvámolni valóm. – The customs officer asked me if I had anything to declare.

Tudni akarta, hol vettem a cipőfűzőt. – He wanted to know where I had bought the shoe lace.

Azt kérdezte, jól aludtam-e. – He asked if I had slept well.

Nem tudtam, hogy van-e levelem. – I didn’t know whether there were any letters for me.

<– Tartalomjegyzék / Műveltetés –>

vissza-home Kezdőlap