Folyamatos múlt

Folyamatos múltPast Continuous Tense

Ha az 5. sz. PAST PERFECT CONTINUOUS-t úgy tekintjük, mint az1. sz. PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatását a múltba, akkor a Folyamatos múlt igeidőt a 3. sz. PRESENT CONTINUOUS tükörképének tekinthetjük múlt időben, mint ez a rajzból is kiderül.

Alany + was/were + IGE+ing.

Épp olvastam, mikor bejött:
I was reading when she entered.
Were you reading at 6 yesterday?
I wasn’t writing anything just then.

Folyamatos múlt – Past continuous
Folyamatos múlt – Past continuous

Használata

a) A kkor használjuk elsősorban, ha cselekvés a múlt egy adott időpil­lanatában ment végbe. Ezt az időpillanatot kétféleképpen lehet kifejezni:
(I) számmal, vagy betűvel jelzett pontos időpillanattal (pl. at six o’clock, at 10 o ’clock, just then – éppen akkor stb.)

What was he doing at 10:18 yesterday? At 10:18 yesterday he was pouring poison into the king’s glass. (Te­hát 10:18-kor éppen öntötte a mérget a pohárba.)
(II) az időpontot nem számmal, hanem egy másik cselekvéssel feje­zem ki, mely cselekvés PAST SIMPLE-ben van.
I was singing a song when the children broke the window. – Épp egy dalt énekeltem, mikor a gyerekek betörték az ablakot.

He was repairing the electricity when a short circuit killed him. – A lámpát szerelte, mikor agyonvágta az áram.

b) Az a ponttal szoros összefüggésben van ez az eset is, csak itt nem adok meg konkrét időpontot, hanem több cselekvést állítok egy­mással párhuzamba, mely cselekvések mindegyike egy bizonyos időpontban ment végbe.
Ez esetben nagy segítséget nyújt a while (miközben) szó használata.

While I was reading Népszabadság, the dog was barking wildy, the cat was mieuwing, Pistike was banging on the floor, the telephone was ringing, birds were singing, and of course, the sun was shining brightly in the sky.

A cselekvések tehát egy időben, egymástól függetlenül mentek végbe.

c) Ezt az igeidőt használhatjuk akkor is, ha a cselekvés nem egy adott pillanatban játszódik le, hanem hosszabb időn át tart. Ilyen esetben PAST SIMPLE is használható, a PAST CONTINUOUS azonban a végbement cselekvést nem egészként, hanem részként szemléli.
Itt egy példa, hogy világos legyen, miről van szó.
A szituáció: Feleség panaszkodik, hogy ő milyen sokat dolgozott. You know, darling, I was working very hard all day yesterday. Ebben a mondatban a feleség azt igyekszik férje tudomására hozni, hogy rettenetesen elfáradt, a keze kérges lett, izzadt, majd össze­esett, egyszóval gürizett.
Férj, mint rendesen, újságot olvas, és így szól:
Oh, you worked hard, did you?

Férjet abszolúte nem érdekli, hogy a munkának milyen apró mozza­natai voltak, ő a lejátszódott cselekvést, mint egészet nézi, elsősorban az eredmény a fontos (tiszta ing, friss zsemle, nincs mosatlan, üres a szemetes), tehát PAST SIMPLE-vel fejezi ki mondandóját.

Példák Folyamatos múlt – ra:

Aludtál az előadás alatt? – Were you sleeping during the show?

Miközben golfozott, a száját harapdálta. – While he was playing golf, he was biting his lips.

Fél nyolckor nem a híradót nézte, hanem a fiát fürdette. – At seven-thirty he was not watching the news; he was bathing his son.

Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét. – Miklós Toldi was holding the hay shaft for a long time.

Útközben a lányokról beszélgettek. – On the way they were talking about girls.

Épp krumpliért állt sorba, mikor meglátta a karfiolfülűt. – She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears.

Végig a film alatt a hátát vakargatta. – She was scratching his back during the whole film.

Még éjfélkor is a mesét mondta. – He was still telling the fairy tale at midnight.

Míg a nyuszi magyarázott, Micimackó mézre gondolt, Malacka a földet nézte. Bagoly meg a haját tépte. – While Rabbit was explaining, Winnie-the-Pooh was thinking of honey, Piglet was staring at the ground, and Owl was tearing his hair.

Épp banánt evett, amikor bejöttem. – He was eating a banana when I entered.

<– Tartalomjegyzék / Egyszerű befejezett múlt –>

vissza-home