Folyamatos jövő

Folyamatos jövő – Future Continuous Tense

I will be playing with my baby at 10 o ’clock this evening. – Ma este 10-kor épp a baby-vel fogok játszani.
Will you be playing with her…?
I won’t be playing with anybody at 10 this evening.

Alany + will + be + IGE+ing

Folyamatos jövő – Future continuous
Folyamatos jövő – Future continuous

Végre megint valami szabályszerűség! Mert, ha a PRESENT CONTINUOUS azt fejezte ki, ami a beszéd pillanatában, tehát NOW – ban végbement, a PAST CONTINUOUS pe­dig azt, ami a múlt egy adott pillanatában, tehát at 5 yesterday játszó­dott le, akkor a FUTURE CONTINUOUS akkor használatos, ha a cse­lekvés a jövő egy adott pillanatában, tehát at 5 tomorrow történik. A három time CONTINUOUS TENSE-e tehát szabályosan egy-másba csúsztatható.

I was playing the guitar at 5 yesterday. -> PAST CONTINUOUS
Tegnap ötkor épp játszottam.

I am playing the guitar now. -> PRESENT CONTINUOUS
Most éppen játszom.

I will be playing the guitar at 5 tomorrow. -> FUTURE CONTINUOUS
Holnap ötkor éppen játszani fogok.

Mivel azonban a PAST CONTINUOUS-nak is van más jelentése (ha még emlékszel, olyan cselekvésre is jó, amelyik a múltban hosszabb ideig tartott), nem csoda, hogy a FUTURE CONTINUOUS is használ­ható más esetben.
Akkor mégpedig, ha a cselekvés a jövőben hosszabb ideig fog tarta­ni, de nincs benne befejezettség.

Holnap egész nap festeni fogok. – I will be painting all day tomorrow.

Összefoglalva tehát: vagy akkor használd ezt az igeidőt, ha a cse­lekvés a jövő egy általad ismert pontján éppen játszódni fog, vagy ha az a jövőben hosszabb ideig tart.

Egyre erősebb tendencia angol nyelvterületen az, hogy FUTURE SIMPLE TENSE-es mondatokat FUTURE CONTINUOUS TENSE-be raknak.

I will see you tomorrow helyett I will be seeing you tomorrow, de azért ez még nem jellemző.

Példák Folyamatos jövő – re:

Példák Future Continuous-ra:
Most volt a hírekben, hogy egész jövő héten esni fog. – It has just been on the news that it will be raining all next week.

Vasalás közben TV-t fogok nézni. – I’ll be watching TV while ironing.

TV nézés közben vasalni fogok. – I’ll be ironing while watchingTV.

Amíg én vasalok, Mari néni foltozni fogja a farmeremet. – While I’m ironing, Auntie Mari will be sewing a patch on my jeans.

Holnap este tízkor a házunk fölött fog elrepülni. – At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house.

Jövő ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni. – This time next year she will be pushing her baby carriage.

Jövő ilyenkor nem a Lenin körúton, hanem az Erzsébet pushing the baby carriage on körúton fogja tolni a babakocsit. – This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet Boulevard and not on Lenin Boulevard.

Egész délután próbálni fognak. – They’ll be rehearsing allafternoon.

Kopogj ha jössz, mert a fényképeket fogom előhívni. – Knock when you come, because I’ll be developing the photos.

A tervek szerint, amikor belép a polgármester, a kórus épp a refrént fogja énekelni. – According to the plans, the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters.

Épp banánt fog enni, mikor odaérek. – He will be eating a banana when I get there.

<– Tartalomjegyzék / Folyamatos befejezett jövő –>

vissza-home