Folyamatos jelen

Folyamatos jelen – Present Continuous Tense

A folyamatos jelen idő, mellyel az angol nyelvet tanulók tanulmányaik során először találkoznak. Azért ugyanis, mivel képzése viszonylag egyszerű (bár sokan hajlamosak arra, hogy a mondatból kifelejtsék az am, is, are szavakat, s alkotnak olyan mondatokat, mint „She smiling at me”, ami természetesen hibás), s használata is elsősorban egy bizonyos szi­tuációra épül, vagyis amikor a beszéd pillanatában éppen történik va­lami.

Alany + am/is/are + IGE+ing

Folyamatos jelen – Present continuous
Folyamatos jelen – Present continuous

Épp rám mosolyog.:
She is smiling at me.
Is she smiling at me?
She isn’t smiling at me.

Ezen kívül azonban ez az igeidő néhány más esetben is használatos.

Szituációk folyamatos jelenre

1. Használjuk tehát akkor, ha a beszéd, vagy írás pillanatában történő cselekvést akarunk kifejezni.
He is watching TV now. – Épp TV-t néz.
Is she sitting or standing? – Most áll, vagy ül?
I am reading this fantastic explanation now. /E szituációban a mondat kulcsszava a now, ami helyett szinonima­ként használhatjuk az at the moment stb. kifejezéseket./

2. Amennyiben a szokásostól eltérő cselekvéseket akarjuk mondatba önteni, szintén ez az igeidő használatos (természetesen a PRESENT SIMPLE TENSE-szel párba állítva.)
He usually gets up at 7, but this week he is getting up at 8 – Általában 7-kor kel, de e héten 8-kor.
She generally drinks Campari, but this evening she is drinking „kevert. – Általában Camparit iszik, de ma este kevertet.

3. Ha egy rendszeres cselekvést érzelmi töltéssel, például dühösen akarsz kimondani, szintén ezt az igeidőt használd!
He is always listening to that stupid disco record. – Állandóan azt a hülye disco-lemezt hallgatja.
You are always lying! – Állandóan hazudsz.

Az angol nyelvben vannak olyan igék, melyeket nem lehet a fenti igeidőbe tenni.
understand, know, see, hear, remember, forget., stb. tehát az akara­tunktól független cselekvéseket kifejező igék, plusz a want ige.

Ilyenkor két lehetőség van:

a) a PRESENT CONTINUOUS helyett PRESENT SIMPLE-t hasz­nálunk.
Now I know. – Most már tudom.
Oh, now I remember. – Áh, most már emlékszem.

b) elsősorban a see és hear igék esetén betesszük a can szócskát a mondatba.
I can see the girl, and I can hear her voice, too.
Vigyázz! Ezt a típusú mondatot tilos úgy fordítani, hogy láthatom a lányt és hallhatom a hangját.
A mondat helyes fordítása: Látom a kis­lányt, és a hangját is hallom.

4. Ez az igeidő jövő időt is kifejezhet.
I am going to the theatre tomorrow night. – Holnap este színházba megyek.

Példák Folyamatos jelen – re:

Mit csinálsz? – What are you doing?

Hova mész? – Where are you going?

Most hülyéskedsz? – Are you kidding?

Hull az elsárgult levél. – The yellow leaves are falling.

Almát eszem. – I’m eating an apple.

Ülök egy rózsaszínű kádban. – I’m sitting in a pink bathtub.

Majd holnap kimegyek a piacra. – I’m going to market tomorrow.

Állandóan csapkodja az ajtót. – He is always slamming the door.

Sírok. – I am crying.

írok. – I am writing.

Most éppen nem írok, nem olvasok. – I’m not writing or reading.

Gondolkodom. – I’m thinking.

A buszra várok. – I’m waiting for the bus.

Csöng a telefon. – The phone’s ringing.

Ez kezd bedilizni. – He’s cracking up.

Kati holnap jön át. – Kate is coming round tomorrow.

Állandóan vitatkoznak. – They’re always arguing.

Lehunyja kék szemét az ég. – The sky is closing its blue eyes.

Alszik a széken a kabát. – The coat is sleeping on the chair.

Épp banánt eszik. – He is eating a banana now.

<– Tartalomjegyzék / Egyszerű befejezett jelen –>

vissza-home