Folyamatos befejezett múlt

Folyamatos befejezett múlt – Past perfect continuous

Folyamatos befejezett múlt példamondat:
When we arrived, he had been drinking for two hours. – Mikor megjöttünk, már 2 órája ivott.
Had he been drinking for a long time when we arrived?

Alany + had + been + IGE+ing.

Folyamatos befejezett múlt – Past perfect continuous
Folyamatos befejezett múlt – Past perfect continuous

Folyamatos befejezett múlt – Past perfect continuous tulajdonképpen a PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatása a múltba. A cselekvés a régebbi múlt egy pontján kezdődött és a múlt egy pontjáig tartott folyamatosan. A múltnak azt a bizonyos pontját vagy PAST SIMPLE-vel kell kifejezni, vagy pedig egy időhatározóval (pl. at 5 yesterday).

Használata:

a) Ezt az igeidőt általában összetett mondatok esetén kell használni, ahol a cselekvés a régmúlttól a múltig tartott.
A két tagmondatot by the time, when stb. kapcsolhatja össze.

When I woke up, the train had been going for ten minutes. – Mikor felébredtem, már 10 perce ment a vonat.
When I got to the corner, the girl had been waiting for twenty minutes. – Mikor a sarokra értem, a lány már 20 perce ott várt.

b) Akkor is használjuk, ha egy történet elmesélése közben a beszélő a múlt egy pontjáról hirtelen visszatekint egy még korábbi ese­ményre:

He went to his room very slowly. There he sat down and poured some water into a glass and drank it eagerly. Then he took the jug and began to drink from it. You don’t know why? Because he had been drinking beer the whole evening.

Példák Past Perfect Continuous-ra:

Már tíz perce gépelt, mikor látta, hogy nincs papír a gépben. – He had been typing for ten minutes when he saw there was no sheet in the typewriter.

Mikor fölébredt, a kakas már fél órája kukorékolt. – When he woke up, the cock had been crowing for half an hour.

Még csak öt perce ettek, mikor újabb vendégek érkeztek. – They had only been eating for five minutes when more guests arrived.

Már egy órája ugatott a kutya, mikor végre a gazda odadobott neki egy csontot. – The dog had been barking for an hour when the master finally threw him a bone.

Nagy elánnal bontotta a csirkét, mikor rájött, hogy nincs otthon zsír. – She had been busily carving up the chicken when she realized there was no lard at home.

Órák hosszat ült a rókalyuk előtt, mikor végre feltűnt egy nyuszi. – He had been sitting at fox-hole for hours when at last a hare/rabbit/bunny showed up.

Még tíz percet sem vezetett a forgalomban, mikor a vizsgabiztos megkérte, hogy cseréljenek helyet. – She had been driving in traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats.

Mikor bementem, már 20 perce banánt evett. – When I entered, he had been eating a banana for 20 minutes.

<– Tartalomjegyzék / Egyszerű jövő –>

vissza-home