Folyamatos befejezett jövő

Folyamatos befejezett jövő – Future perfect continuous

A legújabban megjelenő angol nyelvkönyvek csak 11 igeidőt tartanak számon. Azt tartják ugyanis, hogy az egyik TENSE olyan ritkán használt, és használata olyan erőltetett és bonyolult, hogy nem érdemes foglal­kozni vele. Nos, ez a bizonyos mostohagyerek a Folyamatos befejezett jövő.

Alany+will+have+been + IGE+ing

Folyamatos befejezett jövő – Future perfect continuous
Folyamatos befejezett jövő – Future perfect continuous

De nézzük a példákat:

In May he will have been playing football for ten years. focizni. – Májusban már 10 éve fog focizni.
Will he have been playing football for 10 years?

Ha az ember belegondol, van valami abban, amit a jeles nyelvészek állíta­nak. Olyan cselekvést használsz FUTURE PERFECT CONTINUOUS-ban, mely valamikor elkezdődik, vagy el­kezdődött (a nyíl indulhat tehát akár a NOW előttről, akár utána). Ez az esemény folyamatosan tart a jövő egy meghatározott pontjáig, de ott nem fejeződik be, hanem feltehetően még tovább folytatódik. Ezért aztán az ilyen mondatokban általában 2 idő is szerepel, az egyik azt mutatja, hogy a cselekvés mióta tart (pl. 5 éve), a másik pedig azt, hogy a cselekvés folyamatát a jövő melyik pontjához viszonyítom (pl. jövő júniusban).

Összetett mondattal lehet kifejezni

Magyarul egy ilyen mondatot csak két tagmondatból álló összetett mondattal lehet kifejezni. (Elnézést a sok ,,mondat”-ért.)
Vagyis: Jövő júniusban lesz 5 éve, hogy fegyházban ülök. A fordításnál az az eljárás célszerű, hogy az egyik időhatározót a mondat elejére teszem, a másikat pedig a végére. Next June I will have been ’’sitting” in prison for 5 years…
Tagadás esetén ez az igeidő – a többi PERFECT CONTINUOUS- hoz hasonlóan – szintén nem használatos.
A PAST PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan az egyik idő­határozót itt is kiválthatja másik cselekvés. Arra vigyázz nagyon, hogy a when-es tagmondatban ne használj jövő időt, hanem jelent, eset­leg present perfect-et.

When I marry Zsóka, I will have been going out with her for two years.
Tehát: Amikor házasságot kötök majd Zsókával, már két éve fogunk együttjárni (jártunk együtt).

Példák Folyamatos befejezett jövő -re:

Jövőre lesz négy éve, hogy Tengízben dolgozik. – Next year he’ll have been working in Tengiz for four years.

Tíz perc múlva tíz perce lesz, hogy tízóraizik.. – In ten m inutes he will have been eating his brunch for ten minutes.

Egy óra múlva fél órája fog takarítani. – In an hour she will have been doing the rooms for half an hour

Majd ha lemegy a nap, egy napja lesz, hogy napozik. – When the sun sets, she will have been lying in the sun for a day.

Mikor feljön a nap, fél napja lesz, hogy alszik. – When the sun rises, he will have been sleeping for half a day.

Jövő ilyenkor lesz 2 éve, hogy építi a házát. – This time next year he will have been building his house for2 years.

Holnap lesz egy éve, hogy csöpög a csap. – Tomorrow the tap will have been dripping for a year.

Még egy perc, és pont félórája lesz, hogy itt ordibálsz. – One more minute and you’ll have been yelling here for half an hour.

A hónap utolsó vasárnapján lesz, egy éve, hogy önmagát keresi. – On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year.

Mikor bemegyek, már húsz perce banánt fog enni. – When I enter, he will have been eating a banana for 20 minutes.

<– Tartalomjegyzék

vissza-home