Folyamatos befejezett jelen

Folyamatos befejezett jelen – Present perfect continuous

Kijelentő: I have been playing the violin for five years. – Már öt éve hege­dülök.
Kérdő: Have you been playing the violin for five years?
Tagadó: He hasn’t been playing the violin for five years.

Alany+have/has been + ige+ing.

Folyamatos befejezett jelen – Present perfect continuous
Folyamatos befejezett jelen – Present perfect continuous

I HAVE BEEN PLAYING NOW

Az ábrából egyértelműen kiderül, hogy ezt az igeidőt akkor hasz­nálják, ha a cselekvés a múlt egy ismert (since 5 o’clock), vagy ismeretlen (for ages) pontjából elindul és hajthatatlanul, töretlenül tart egé­szen a jelenig. A cselekvés valószínűleg folytatódni fog a jelen után is, bár számos példa van arra is, amikor az esemény a jelen előtti pillanatban már befejeződött. Nézzünk is rá példákat.

Példák:

Példa az előbbi esetre: She has been doing aerobicsfor 6 months. (Hat hónapja csinálja, és valószínűleg folytatni is fogja.)
Példa az utóbbi esetre: A férj kissé pityókásan ér haza. Felesége meglát­ja és dühösen felkiált: Béla, you have been drinking again! (A férj az ivást a mondat elhangzása előtt már abbahagyta.)

Lényeges, hogy ezt az igeidőt tagadás esetén csak ritkán használjuk, helyette a present perfect használatos.
Pl. He hasn’t been playing poker for 8 years, (ritka)
H e hasn’t played poker for 8 years, (gyakori)

Ezzel az igeidővel kapcsolatban kell megtanulni a since, illetve a for helyes használatát is, melyről részletesen a 79 apróságban olvashatsz.

A PRESENT PERFEC T CONTINUOUS TENSE-ben leggyak­rabban használt kérdőszó a How long…? (mióta) és a Since when…? (mióta).
How long have you been waiting for a higher standard of living? – Mióta vársz magasabb életszínvonalra?
How long has he been trying to get it back? – Mióta próbálja visszaszerezni?
Since when have they been planning to get married? – Mióta tervezik, hogy összeházasodnak?

Összetett igéknél

Összetett igéknél (to be married; to be engaged; to be in love stb.), valamint melléknevek használata esetén a PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE nem használható, ilyenkor szerepét átveszi a PRESENT PERFECT TENSE.
I have been married for 6 years. – 6 éve vagyok nős/férjnél. (Nem lehet azt mondani, hogy I have been being married.)
I have been in love with you since we first met. – Első találkozásunk óta szeretlek.
She has been happy for 5 minutes. – Már öt perce boldog.

Ugyanez vonatkozik foglalkozásokra is:
She has been a teacher since 1896. – 1896 óta tanár.
He has been a soldier for 27 years. – 27 éve katona.

Magyar anyanyelvű és angolul beszélni igyekvők esetében leggya­koribb hiba a TENSE használatánál az, hogy összekeverik a PRESENT CONTINUOUS-sal, és akkor születnek ilyen mondatok, hogy:
I am married for 2 years.
I’m speaking with him for half an hour. ami teljesen hibás!
A hallgató számára időnként érthető a mondat így is, azonban sok­szor teljesen mást jelent, mint amit a beszélő kifejezni igyekezett:
How long are you staying in Budapest? – Meddig maradsz még Budapesten?
How long have you been staying in Budapest? – Mióta vagy Budapesten?

Példák Folyamatos befejezett jelen – re:

Nyár óta csak rád gondolok. – I’ve been thinking of you since summer.

Már három hete dolgozom. – I’ve been working for three weeks.

Tizennégy éves kora óta ír naplót. – She’s been keeping a diary since she was fourteen.

Dél óta alszik. – He has been sleeping since noon.

Már öt perce szól a telefon. – The phone has been ringing for five minutes.

Azóta horkol, mitóta kivették a manduláját. – He has been snoring since his tonsils were removed.

Mióta tanítasz? – How long have you been teaching?

Két napja nyüszög. – He’s been whining for two days.

Tavaly óta cigarettázik. – He has been smoking since last year.

Órák óta azt az egy halat eszi. – She’s been eating that fish for hours.

Mióta miniszter lett, autóval jár. – He has been travelling in a car since he became a minister.

Már egy hete csak a mamára gondolok. – I’ve been thinking of mum for a week.

Ősz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk. – The lonelv swans have been floating in the bay since autumn/fall

Már öt perce banánt eszik. – He has been eating a banana for 5 minutes.

Reggel 8 óra óta banánt eszik. – He has been eating a banana since 8 o ’clock this morning.

<– Tartalomjegyzék / Egyszerű múlt –>

vissza-home