Egyszerű múlt

vissza-home

Egyszerű múlt – Past Simple Tense

Olyan kérdő mondatoknál, ahol az alanyra kérdezel, nem kell DID (és PRESENT SIMPLE-ben nem kell DO).
Tehát: ki jött?, mi ment el?, melyik kutya ette meg? stb.
Who went to see the doctor? – Ki ment el az orvoshoz?
Which doctor bought a Rolls Royce? – Melyik orvos vett Rolls Royce?
What blew up? – Mi robbant fel?

Alany + IGE 2. szótári alakja

Egyszerű múlt - Past simple
Egyszerű múlt – Past simple

Tegnap orvoshoz mentem:
I went to the doctor’s yesterday.
Did you go to see him?
I didn’t go anywhere yesterday.

Vigyázz! Kérdés és tagadás esetén használd a DID-et.

A rajzon látható függőleges és ferde vonalak kompozíciója egy falat próbál ábrázolni, mely a cselekvés és a jelen idő között van, tehát meg­gátolja, hogy a cselekvés bármilyen aspektusa a jelen szférájába emel­kedjék, vagy essék, egyszóval jusson (ez azt jelenti, hogy a cselekvés le­zárult, a jelenhez semmi köze).

Egyszerű múlt használata

a) Mindenfajta múltban történt esemény elmondásakor, meséknél, vicceknél, sztoriknál, egyszóval akkor használjuk, ha egy komplex eseményt írunk le, vagy mondunk el, mely a múltban játszódott le.

.Little Red Riding Hood (Piroska) decided to visit her Grandma. But on the way to her house she met the evil wolf, who ate her. The wolf then went to Grandma’s house and swallowed the lovely old lady, too, but out of the sky turned up a hunter who killed the wolf and opened its pot belly, and the girl and her beloved Grandm a climbed out safe and sound.

b ) Az Egyszerű múlt egyedülálló mondatoknál akkor használható bi­zonyosan, ha a mondat valamilyen módon a múlthoz kötődik. Legbiztosabb ismérve a kötődésnek egy múlt időt sugalmazó idő­határozó (pl. yesterday, last year, in 1956, ten minutes ago) hasz­nálata.

He went to Vienna through Andau in 1956.
The cat caught a mouse ten minutes ago.
She married that big man 11 years ago.

Példák Egyszerű múlt – ra:

Mikor láttad utoljára? – When did you last see her?

Tegnap is későn jött haza. – Yesterday she came home late again.

1950-ben lépett be a pártba. – He joined the Party in 1950.

Egy éve még taxisofőr volt. – A year ago he was still a cab driver.

Hörcsögöt kapott a születésnapjára. – He got a hamster for his .birthday.

Ki ölte meg Marilyn Monroe-t? – Who killed Norma Jeane?

Először Csorvásra ment, aztán meg Kardoskútra. – First he went to Csorvás, then to Kardoskút.

Te is vidéken nőttél fel? – Did you also grow up in the provinces?

Ezt a céklát még júniusban raktam el. – I pickled this beetroot in June.

Sose jártam iskolába. – I never went to school.

Tegnap evett egy banánt. – Yesterday he ate a banana.

(Arany János) – (Shakespeare)
Kelt a legény, felöltözött – Up he rose and donn’d his clothes,
Ajtót nyitott neki – And dopp’d the chamber door,
Bement a lány, de mint leány – Let in the maid, that out a maid
Többé nem jőve ki. – Never departed more.

Az alábbiakban a Simple Past, illetve a Present Perfect közötti kü­lönbséget próbálom megvilágítani számos szembeállított példamondat segítségével.

SIMPLE PAST – PRESENT PERFECT

I was in Italy in 1978. – I haven’t been to Italy yet.
1978-ban voltam Itáliában. – Még nem jártam Itáliában.

I didn’t see him last month. – I haven’t seen him for 2 months
Nem láttam őt a múl.hónapban. – Két hónapja nem láttam.

He arrived ten minutes ago. – He has just arrived.
Tíz perccel ezelőtt jött. – Épp az előbb jött.

I didn’t have a headache yesterday. – I’ve never had such a headache.
Még sosem volt ilyen fejfájásom. – Tegnap nem fájt a fejem.

When did you eat the cheese biscuit? – Have you eaten the cheese biscuit?
Mikor etted meg a sajtos stanglit? – Megetted már a sajtos stanglit?

I kissed her last night. – I’ve never kissed anybody.
Tegnap este megcsókoltam. – Én még sosem csókolóztam.

He left an hour ago. – Have you left yet?
Egy órával ezelőtt elm ent. – Elmentél már?

A lot of people saw the film on TV on Thursday evening. – No one has ever seen this film.
Sok ember látta a csütörtöki filmet a TV-ben. – Ezt a filmet még senki nem látta.

I bought this week’s a week ago. – Have you bought this w eek’s yet?
Egy hete megvettem az ehetit. – Megvette már az ehetit?

Last summer I fell in love with a grey-haired guy. – I’ve never been in love.
Tavaly nyáron szerelmes lettem egy ősz hajú férfiba. – Még sose voltam szerelmes.

Az Egyszerű befejezett jelen és az Egyszerű múlt különbségére példák:

A PRESENT PERFECT és a PAST SIMPLE közötti különbség megvilágításának egy másik módja, amikor a következő helyzetet kép­zeljük el:

Az angol ősember, aki még nem ismerte a PRESEN T PERFECT-et, lévén ilyen igeidő még nem is volt, a következőképpen fejezte ki magát. Dárdájával elejtett mondjuk egy medvét, és így kiáltott fel:
I have the bear! Ezzel azt akarta mondani ős feleségének, hogy birto­kában van a medve, vagyis hogy Megvan a medve.

Mit akart közölni

Feleségével azonban azt is közölni akarta, hogy a medvét ő ejtette el, tehát újabb mondatot al­kotott: I killed the bear.
Vagyis Past Simple-ben (mivel a cselekvés ez esetben fontosabb) mondta, hogy Megöltem a macit.
Igen ám, de ez így túl bonyolult volt, ígyhát a két mondat helyett kitalált egyet, vagyis: I have killed the bear! azaz: Birtokomban van holtan a medve.

Ebben a mondatban a killed szó past participle (vagyis múlt idejű melléknévi igenév). A nyelv némi megerőszakolásával tehát minden Present Perfect Tense-ben lévő mondatot úgy is le lehet fordítani, hogy „Birtokomban van valamilyen valami” pl. I have opened the window, vagyis Birtokomban van a nyitott ablak, ahol a beszélő számára elsődle­gesen az fontos, hogy jelenleg birtokában van az a valami, és csak má­sodsorban érdekes, hogy az a valami milyen.
Ezért aztán az ilyen mondatokban értelmetlen és lehetetlen is be­rakni múlt időre vonatkozó időhatározószókat (pl. yesterday). Hiszen hogy is néz ki az a mondat, hogy I have written the letter yesterday, vagyis jelenleg birtokom ban van a megírt levél tegnap.

<– Tartalomjegyzék / Folyamatos múlt –>

vissza-home