Egyszerű befejezett múlt

Egyszerű befejezett múlt – Past perfect simple

By the time I woke up, the girl had already left the room. – Mire fölébredtem, a lány már kiment a szobából.
Had you learnt singing before you joined the pop group? – Tanultál énekelni, mielőtt beálltál a zenekarba?
I hadn’t thought of death until I met the devil. – Nem is gondoltam a halálra, míg nem találkoztam az ördöggel.

Alany + had + IGE 3. szótári alakja.

Egyszerű befejezett múlt – Past perfect simple
Egyszerű befejezett múlt – Past perfect simple

Egyszerű befejezett múlt esetében tehát arról van szó, hogy egy múltbeli cse­lekvés bekövetkezésekor egy annál korábbi cselekvés már véget ért.

Mikor használjuk

a) Elsősorban összetett mondatoknál használjuk, akár csak az előbbi igeidőt, de itt a régebbi cselekvés nem tart folyamatosan a múlt pontjáig, hanem már korábban véget ért .A két mondatot összekötő szó lehet: by the time, when, before, after
By the time he got to the station, the train had already left. – Mire kiért az állomásra, a vonat már elment.
When I realized she was treacherous, she had already broken my heart. – Mire rájöttem, hogy szélhámos, már összetört a szívem.

b) A szövegkörnyezetből is egyértelműen kiderülhet az előidejűség akkor is, ha nem használunk speciális kötőszavakat.
I was angry with him, because he had forgotten to post the letter. – Dühös voltam rá, mert elfelejtette föladni a levelet.

c) Az 5/b-hez hasonló esetekben is használjuk, ha tehát a mesélő visszatekint egy korábbi eseményre.
He started to play football, but in a few minutes he ran out of breath and collapsed. Of course, because he had drunk liters of wine before.

Példák Egyszerű befejezett múlt -ra:

Mire a vadász megtöltötte a puskáját, a nyuszi már elszaladt. – By the time the hunter loaded his gun, the hare had already run away. /Megj.: Jó a „By the time the hunter had loaded his gun” változat is, de az már túl „Perfect”./

Mielőtt elszaladt, sárgarépát dugott a puska csövébe. – Before she ran away, she had put a carrot into the muzzle of the rifle.

Már rég megsavanyodott a túró rudi, mire rászánta magát, hogy megegye. – CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it.

Miután megette, rosszul lett. – After he had eaten it, he got sick.

Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet. – Until last summer Mehemed hadn’t even seen a cow.

Mesélt a lovakról, akiket lovászfiú korából ismert. – He droned on about horses he had known when he was an ostler.

Pipa volt, mikor látta, hogy nem hoztam kenyeret. – She got mad when she saw I hadn’t brought bread.

Megőszültem, mire ezt megírtam. – My hair had turned grey by the time I wrote this.

Jól megrágta, mielőtt kiköpte. – He had chewed it well before he spat it out.

Mire megjöttem, már megette a banánt. – By the time I arrived, he had eaten the banana.

<– Tartalomjegyzék / Folyamatos befejezett múlt –>

vissza-home