Egyszerű befejezett jelen

Egyszerű befejezett jelen – Present perfect simple

Az Egyszerű befejezett jelen az átlagos magyar ember számára minden angol nyelvtani szabály közt ennek az igeidőnek a megértése és elsajátítása okozza a legnagyobb gondot. Ennek a magyarázata pedig igen egyszerű: egy angol számára ugyanis ez az igeidő – mint a neve is mutatja – JELEN idő, a magyar – megfelelő igeidő híján – az ilyen mondatokat leggyakrabban MÚLT időben fordítja.

De nézzünk először egy mondat felépítését és a rajzot.
Alany + have/has + ige harmadik alakja (past participle).
Láttam már ezt a filmet :
I have seen this film.
Have you seen this film?
I haven’t seen this film.

Egyszerű befejezett jelen - Present perfect simple
Egyszerű befejezett jelen – Present perfect simple

A rajz azt próbálja bemutatni, hogy egy megtörtént cselekvés annak minden hatásával a jelen időt ábrázoló NOW -t bombázza. Vagyis olyan esetekben kell ezt az igeidőt használni, ha nem a cselekvés maga a fon­tos a beszélő számára, hanem az, hogy ennek milyen hatása, milyen kö­vetkezménye van a jelenre.

I have opened the window. – A blakot nyitottam.
Itt tehát nem az a fontos, hogy a jobb kezemmel (bal kezesek bal­kézzel) csavaró, húzó, nyomó vagy egyéb mozdulatot végeztem az ablak kilincsével, hanem az, hogy az ablak most nyitva van, ezért van hideg, friss levegő, ezért esett ki a macska, jött be a csótány (cockroach) stb.
Minden olyan esetben tehát, amikor a jelenlegi állapot fontosabb, mint a múltbeli cselekvés, PRESENT PERFECT TENSE-et kell használni. Ennek az alapgondolatnak a megértése talán kulcsot ad a helyes használathoz.

A még teljesebb megértéshez néhány pontban összefog­laltam a használati tudnivalókat.

Következő esetekben

a) Olyan cselekvéseknél, melyek megtörténtek már, de a történésnél fontosabb a hatás:
He has given her a kiss. – Megcsókolta (és most várandós).
He has broken his leg, so he can’t come with me to the disco. – Lábát törte, így nem jöhet velem diszkózni.

b) Olyan múlt idejű kijelentéseknél, melyeknél már szót használsz:
I have already been to Tótkomlós. – Jártam már Tótkomlóson.
I’ve already slept on a horse blanket. – Háltam már lópokrócon.

c) Olyankor, ha a cselekvés még nem történt meg, de még megtörténhet:
I haven’t been to Tótkomlós yet. – Még nem jártam Tótkomlóson.
I’ve never slept on a horse blanket. – Még sosem háltam lópokrócon.

d) Olyan kérdéseknél, melyek egy cselekvés megtörténtét firtatják:
Have you ever been to Tótkomlós? – Jártál te már Tótkomlóson?
Have you slept on a horse blanket yet? – Háltál te már lópokrócon?

e) Ha a cselekvés épp a beszéd előtt fejeződött be (JUST).
I’ve just been to Tótkomlós. – Épp most jártamTótkomlóson.
I’ve just slept on a horse blanket. – Épp most háltam lópokrócon.

f ) Ha a cselekvés befejeződött ugyan, de a mai napon (today), ma reggel (this morning), ma délután (this afternoon), ezen a héten (this week), ebben a hónapban (this month), ebben az évben (this year).
I’ve been to Tótkomlós this moning. – Ma reggel jártam Tótkomlóson.
I’ve slept on a horse blanket this week. – E héten háltam egy jóképű lópokrócon.

Összefoglalva: Egyszerű befejezett jelen időt használjunk:

1. Jártál te m ár Tótkom lóson? – Have you ever been to Tótkomlós?
2. Még nem jártam Tótkomlóson. – I’ve never been to Tótkomlós.
3. Jártam én m ár Tótkom lóson. – I’ve already been to Tótkomlós.

Hogy miért to és miért nem in, vagy at?

Nos, azért mert a PRESENT PERFECT az odamenetelt és visszajövetelt hivatott kifejezni, és nem az ott tartózkodást. (Amennyiben e magyarázat nem világos, úgy jegyezd meg, hogy ebben az igeidőben to-thasználj, amennyiben persze nem huzamosabb tartózkodásról van szó.)

g) A PRESENT PERFEC T CONTINUOUS-hoz hasonlóan, ha a cselekvés a múltban kezdődött és a jelenig tart.
I have lived here for two years. (De az a mondat is jó, hogy I have been living here for two years.)
A két mondat jelentése nagyjából hasonló, talán csak annyi a kü­lönbség, hogy az „I HAVE BEEN LIVING” mondat érzelmileg dúsabb, míg az „I HAVE LIVED” kicsit töttyedt.

Néhány fontos tudnivaló:

már, még szavak kijelentő mondatban now, vagy already, kérdő és tagadó mondatokban yet.
Végre már ezt is megtanultam. – I have learnt it now.
De hisz ezt már tanultam. – I have already learnt it.
Még nem tanultam meg. – I haven’t learnt it yet.

még mindig (nem) minden típusú mondatban still.

I still haven’t asked him. – Még mindig nem kérdeztem meg.

lately, recently (nem rég) esetén a present perfect használata való­színű, de nem kötelező.
A későbbiek folyamán a PAST TENSE tárgyalásakor még visszaté­rünk a PRESENT PERFECT TENSE-re.

Példák Egyszerű befejezett jelen – re:

Épp most ment el hazulról. – She has just left home.

Egész mostanáig boldogok voltunk. – We have been very happy until recently.

Én még ilyet nem láttam! – I haven’t seen anything like that.

Nem találkoztunk mi már valahol? – Haven’t we met somewhere before?

Bocsánatot kértél már tőle? – Have you apologized to him yet?

Már olvastam. – I’ve already read it.

Kicsit meghíztál, nem? – You’ve put a bit of weight on, haven’t you?

A kezét már megkérte, de még nem vette el . – He’s already popped the question, but he hasn’t married her yet.

Még sose féltem így. – I’ve never been so scared.

Még mindig nem felelt. – He hasn’t yet answered. (He still hasn’t answered.)

Elaludtál már? – Have you gone to sleep yet?

Épp most dugta el. – She’s just hidden it.

Megetted már a banánt? – Have you eaten the banana yet?

Már megettem a banánt. – I have already eaten the banana.

Még nem ettem meg a banánt. – I haven’t eaten the banana yet.

<– Tartalomjegyzék / Folyamatos befejezett jelen –>

vissza-home