Célhatározói mellékmondat

Célhatározói mellékmondat (Clause of Purpose)

Célhatározói mellékmondat szerkezetet jellegéből adódóan az INFINITIVE részben is tár­gyalhatnánk, de mivel elég gyakran használod te is, meg én is, úgy vél­tem jobb, ha külön fejezetben ismerkedsz meg vele.

Először is azt tisztázzuk, hogy mi az a célhatározói mellékmondat.
Az olyan alárendelő összetett mondatokat (alárendelő összetett mondat = 1 db főmondat + legalább 1 db mellékmondat) hívják így, amelyekben a mellékmondat a „mi célból?” kérdésre válaszol.

Bekapcsoltam a TV-t, hogy megnézzem a Tudósklubot.
Bekapcsolom a TV-t, hogy a szomszédom megnézze a Tudós­klubot.

2 fajta célhatározói mellékmondat

Ebből a két példából láthatod, hogy alapvetően 2 fajta célhatározói mellékmondat létezik, úgymint:

a) a két tagmondat alanya megegyezik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és én nézem a Tudósklubot).
b) a két tagmondat alanya különbözik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és a szomszéd nézi).

A kétfajta mondat megkülönböztetése alapvető kulcsa a helyes mondatalkotásnak, lévén máshogy kell képezni az „a” típusút, mint a „b”-t.

Menjünk sorba:

a) tehát az alanyok megegyeznek: ilyenkor a két tagmondatot TO + INFINITIVE szerkezettel kapcsold össze.
1) I switched on the television to watch Tudósklub.
2) I switched on the television so as to watch Tudósklub.
3) I switched on the television in order to watch Tudósklub.

Vagyis 3 féleképpen lehet ugyanazt kifejezni. Mindháromban közös a TO + INFINITIVE, legfeljebb kiegészül a mondat so as, vagy in order to kifejezésekkel.

b) az alanyok különböznek:
ekkor a két tagmondat önálló életet él, vagyis külön kell ragozni mind a kettőt, kötőszavuk so (that), vagy in order that.
Ha főmondat present-ben, present perfect-ben, vagy future tense-ben van, a mellékmondat jelen idejű segédigét vesz fel a „cél- határozóság” kifejezésére.
A választható segédigék: will, can, may,shall.

I switch on the television every evening so (that)/in order that my neighbour will/can/may/shall watch Tudósklub.

Hogy a négy segédige közül melyiket kell választani, szintén a stí­lustól függ, a leggyakrabban használt segédigék azonban a will/would, illetve a can/could.
A can/could-ot akkor célszerű használni, ha a mondat igéje -hat, -het jellegű (hogy megvehessem, hogy el tudjon menni), egyéb ese­tekben a will/would a leginkább használt segédige.

Ha az „a” típusú mondatban (ahol a két alany megegyezik) a mon­dat második felében -hat, het jellegű ige van, 2 lehetőség kínálko­zik.

Figyeld meg

Bécsbe mentem , hogy megvehessem a HI-FI tornyot. – I went to Vienna to be able to buy the stereo
vagy: I went to Vienna so that I could buy the stereo.

Az előbb tehát to be able to-t használtam (jelentése: képes, -hat, -het), míg az utóbbi esetben úgy képeztem a mondatot, mintha „b” típusú lenne (az alanyok nem egyeznek meg).
Ez utóbbi azért jó megoldás, mert így a mondatba becsem pészhető a can/could segéd­ige.
Ez az eljárás nem ritka ilyen esetekben.

Ritkán, de előfordul, hogy „b” típusú mondatot képeznek „a” módjára, de csak akkor, ha egyértelmű, hogy kiről, miről is van szó.

Kiküldtem a gyerekeket a kertbe, hogy a friss levegőn legyenek.
Itt az alanyok különböznek (én küldtem ki őket és ők lesznek a friss levegőn), mégis képezhető a mondat az alábbi formában:

I sent the children to the garden to be in the fresh air.

Term észetesen hagyományos képzés is lehetséges.
I sent the children to the garden so that/in order that they could/would be in the fresh air.

a) típusú mondatokban (tehát amikor a két alany megegyezik) ta­gadás esetén általában beteszik a so as-t, vagyis nem hagyják magára a to + infinitive-et.

He came in quietly so as not to wake the children. – Halkan jött be a szobába, nehogy felébressze a gyerekeket.

Példák Célhatározói mellékmondat – ra:

Hangosan beszélt, hogy mindenki hallja. – He spoke loudly so (that) everybody could hear him.

Jobb ha taxival mész, nehogy megint elkéss. – You’d better take a taxi so as not to be late again.

Fölvette a szemüvegét, hogy jobban lásson. – He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better.

Újságot tett a székre, nehogy a kéményseprő összemaszatolja. – He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it.

Kinyitotta az ajtót, hogy a gyerekek kimehessenek. – He opened the door so that the kids could go outside.

Kesztyűt húzott, nehogy ujjlenyomatot hagyjon. – He put on gloves so as not to leave his fingerprints there.

Mindjárt ablakot nyitok, hogy kimenjen a füst. – I’m going to open the window so (that) the smoke will go out.

Temetni jöttem Caesart nem dicsérni. – I came to bury Caesar, not to praise him.

Korán kelt, hogy még napnyugta előtt elérje a hegy csúcsát. – H e got up early (so as) to reach the summit before sunset.

Berohant az égő házba, hogy kimentse a gyereket. – He rushed into the burning house to rescue the child.

<– Tartalomjegyzék / Jelzői mellékmondat –>

vissza-home Kezdőlap