Befejezett jövő

Befejezett jövőFuture perfect

By this time next year I will have graduated from university. – Jövő ilyenkorra befejezem az egyetemet.
Will you have completed your work by 5 this afternoon? – Befejezed a munkád délután 5-re?
By this time tomorrow she won’t have written the letter yet. – Holnap ilyenkorra még nem fogja megírni a levelet.

Alany + will + have + IGE 3.szótári alakja

Befejezett jövő – Future perfect
Befejezett jövő – Future perfect

A rajz ez esetben sajnos nem fejezi ki világosan azt, hogy pontosan mi­ről is van szó. így hát elmondom. Van egy cselekvés, mely a jövőbe tart. A jövőben van egy pont (raj­zunkon egy fal), melyről a cselekvés visszapattan, vagy inkább elnyelő­dik benne. Tehát képzelj el egy léggömböt, amelyik halad a fal felé, majd nekiütődve a falnak szétpukkan. Ez történik a cselekvéssel is: vagyis a jövő egy adott pontján a cselekvés biztosan befejeződik.

All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning. – Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállítják a piacra.

The plane will have landed by 6 tomorrow. – Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt).

Itt is lehet helyettesíteni az időhatározót mellékmondattal, és az időhatározói mellékmondatban továbbra sincs jövő idő.

By the time you light a new candle, the other ones will have burnt down. – Mire új gyertyát gyújtasz, a többi már leég (leégett).

Mint a példákból is látszik, az időhatározóknál általában nem at használatos (tehát nem …kor), hanem by (tehát …ra).
Holnap ötre, mire megjössz stb.

Példák Befejezett jövő – re:

Majd délutánra megírom. – I’ll have written it by this afternoon.

Mire hármat számolsz, megcsinálom. – By the time you count up to three, I’ll have done it.

Mire fölébredsz, az összes poharat elniosogatom. – By the time you wake up, I’ll have washed up all the glasses.

Szeptember végére kinyílnak majd a kerti virágok. – By the end of September the flowers in the garden will have blossomed.

Mire megvénülünk, megspórolunk annyit, hogy legyen egy lakásunk. – By the time we get old, we’ll have saved up enough money to buy a flat.

Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipőmet. – He will have soled my shoes by tomorrow afternoon.

Tizenegyre legépelem. – I ’ll have typed it by eleven.

Mire odaérek, már rég megeszi/megette a banánt.. – By the time I get there, he will have eaten the banana.

<– Tartalomjegyzék / Folyamatos jövő –>

vissza-home