Tanuljunk angolul

Tartalomjegyzék

 1. Egyszerű jelen (Present Simple Tense)
 2. Egyszerű jövő (Future Simple Tense)
 3. Egyszerű múlt (Past Simple Tense)
 4. Folyamatos jelen – (Present Continuous Tense)
 5. Folyamatos jövő – (Future Continuous Tense)
 6. Folyamatos múlt – (Past Continuous Tense)
 7. Egyszerű befejezett jelen – (Present perfect simple)
 8. Befejezett jövő – (Future perfect)
 9. Egyszerű befejezett múlt – (Past perfect simple)
 10. Folyamatos befejezett jelen – (Present perfect continuous)
 11. Folyamatos befejezett jövő – (Future perfect continuous)
 12. Folyamatos befejezett múlt – (Past perfect continuous)

Feltételes mód (Conditional)

Célhatározói mellékmondat (Clause of Purpose)

Jelzői mellékmondatok (Relative Clauses)

Segédigés szerkezetek (Auxiliaries)

The Verbal Phrase (Infinitive, Gerund, Participle)

Műveltetés (Causation)

Szenvedő szerkezet (Passive Voice)

Függő beszéd

Függő kèrdés

Idiómàk

79 apróság

Ez a könyv újat kezdeményez. Azt az egyszerű tényt veszi alapul, hogy nem szeretünk nyelvtanozni, és hogy magyarok vagyunk. Dohár Péter félretette a komoly tudós-tanár álarcot -nem is viselte soha-, és emberi nyelven, szeretetreméltó humorral megírt egy eddig nélkülöhött, könnyen használható, magyar agyra és lélekre komponált angol nyelvtan könyvet. Korra, nemre, szakmára való tekintet nélkül, minden angolul tanuló magyarnak nagy-nagy hasznára és szórakozására lesz ez a könyv.

Amíg Magyarországon tanítottam, majd amikor külföldön éltem, magyarok százaival találkoztam, akik folyékonyan beszéltek angolul, a ránk jellemző kedves akcentussal, de iszonyúan slampos, angol anyanyelvűnek fület és szívet szaggató hibákkal. Ha már beszél valaki angolul, különösen ha folyamatosan beszél, miért nincs az a tudás egy kicsit meggyomlálva? Nyilván mert mindnyájan utálunk nyelvtant tanulni és tanítani, szívesebben áltatjuk magunkat a slamposság tökélyének hasznosságával, minthogy nekiüljünk a borzalmasan száraz nyelvtannak. Ez a könyv újat kezdeményez. Azt az egyszerű tényt veszi alapul, hogy nem szeretünk nyelvtanozni, és hogy magyarok vagyunk. Dohár Péter félretette a komoly tudós-tanár álarcot – nem is viselte soha -, és emberi nyelven, szeretetreméltó humorral megírt egy eddig nélkülözött, könnyen használható, magyar agyra és lélekre komponált angol nyelvtan könyvet.
(Verasztó Lajos)