Szerzői Jog

Vissza a Kezdőlapra

Mit jelent a szerzői jog?

Milyen típusú alkotásokra vonatkozik a szerzői jog?

A szerzői jog tulajdonosa – néhány kivételtől eltekintve – kizárólagos jogokkal bír a mű használatát illetően. Ha egy személy létrehoz egy eredeti művet és rögzíti egy kézzelfogható adathordozón, akkor automatikusan ő lesz az alkotás szerzőijog-tulajdonosa.

Többek között a következő műtípusokra vonatkozhat szerzői jogi védelem:

 • audiovizuális alkotások, például tévéműsorok, filmek és online videók;
 • hangfelvételek és zeneművek;
 • írásos alkotások, például előadások, cikkek, könyvek és zeneművek;
 • vizuális alkotások, például festmények, poszterek és hirdetések;
 • videójátékok és számítógépes szoftverek;
 • színpadi alkotások, például színdarabok és musicalek.

Szerzői Jogi Hivatal online biztosít információkat, de ha további információra van szüksége, forduljon ügyvédhez.

Használhatok szerzői jog által védett alkotásból származó tartalmat?

A szerzőijog-tulajdonosoknak jogukban áll szabályozni alkotásaik legtöbb felhasználási módját. Bizonyos körülmények között fel lehet használni szerzői jog által védett művet a szerzői jog megsértése nélkül is:

 • Amennyiben felvette a kapcsolatot a szerzői jog tulajdonosával, aki engedélyezte a tartalom használatát. Érdemes írásbeli engedélyt kérni tőlük, például licencszerződés formájában.
 • Egyes szerzőijog-tulajdonosok ellenszolgáltatás nélkül, mindössze néhány követelmény felállításával rendelkezésre bocsátják mások számára a műveiket. További információ a Creative Commons-licencről.
 • Bizonyos esetekben lehetőség van arra, hogy a szerzői jog által védett művekből származó tartalmat használjon fel anélkül, hogy engedélyt kapna a szerzőijog-tulajdonostól. Ennek az az oka, hogy a szerzői jog által védett művek bizonyos felhasználása „méltányos használatnak” minősül, illetve a szerzői jogi törvény (például a tisztességes felhasználás) korlátozása vagy kivétele alá eshet. Ha nem biztos abban, hogy a tervezett felhasználás jogszerű-e engedély nélkül, érdemes ügyvédhez fordulnia.

Mi történik, ha kijelentem, hogy „nem állt szándékomban megsérteni a szerzői jogokat”?

Ha nincs engedélye szerzői jog által védett mű használatára, a tartalmat akkor is eltávolíthatjuk, ha:

 • Ön feltüntette a szerzőijog-tulajdonos nevét.

Amikor engedélyt adnak az alkotásuk felhasználására, egyes szerzőijog-tulajdonosok ezt kérik Öntől. Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben akkor is fel kell tüntetnie a szerzőijog-tulajdonos nevét, ha oly módon tervezi felhasználni az alkotásukat, amelyet Ön méltányos használatként vagy tisztességes felhasználásként ítél meg. Ugyanakkor ez nem biztosít automatikusan jogot a tartalom engedély nélküli használatára.

 • Megvásárolta a tartalmat, beleértve annak fizikai vagy digitális példányát is.

Egy példány birtoklása azt jelenti, hogy a szóban forgó példányt értékesítheti vagy átadhatja egy ismerősének, viszont nem jogosít fel a tartalom nyilvános, az internet egészében való megosztására.

 • Ön nem szerez bevételt a tartalomból.

Bár valószínűbb, hogy a nem kereskedelmi felhasználás méltányos használatnak minősülhet, illetve eleget tehet bizonyos licencek követelményeinek, a nyereség elmaradása önmagában nem jelenti azt, hogy a használat nem jogsértő.

 • Hasonló tartalmat látott máshol az interneten.

Előfordulhat, hogy ezek a felhasználók engedélyt kaptak a tartalom megosztására, de az is lehet, hogy oly módon használják fel a tartalmat, amely méltányos használatnak minősül.

 • A tartalmat Ön rögzítette a tévéből, moziban vagy a rádióból.

Az ezekből a forrásokból származó saját példány készítése nem biztosít jogot az alapul szolgáló tartalom felhasználására.

 • A tartalmat saját maga másolta valamilyen szövegkönyvből, filmplakátról vagy fényképről.

A fentiekhez hasonlóan a saját példány készítése nem biztosít jogot az alapul szolgáló tartalomra.

 • Kijelentette, hogy „nem állt szándékában megsérteni a szerzői jogokat”.

Ez soha nem segít. A szerzői jogok megsértése az „objektív felelősség” kategóriájába eső bűncselekménynek minősül. Ez azt jelenti, hogy amikor a bíróságok eldöntik, hogy sor került-e a szerzői jogok megsértésére, akkor nem vizsgálják, hogy a felhasználó szándékában állt-e a jogsértés.

A Google meg tudja határozni a szerzői jog tulajdonosát?

Nem. A Google nem tud közvetíteni a tulajdonjogokkal kapcsolatos vitákban. Amikor hiánytalan és érvényes eltávolítási értesítést kapunk, a jogszabályi követelményeknek megfelelően eltávolítjuk a tartalmat. Ha érvényes viszontbejelentést kapunk, továbbítjuk azt az eltávolítást kérelmező személynek. Ha továbbra is fennáll vita, az ügy bíróság előtti megoldása az érintett feleken múlik.

Mi a különbség a szerzői jog és a védjegy között? Mi van a szabadalmakkal?

A szerzői jog a szellemi tulajdonnak csak egy formája. Nem ugyanaz, mint a védjegy, amely márkaneveket, szlogeneket, logókat és más forrásazonosítókat véd a mások által bizonyos célokra való felhasználástól. Különbözik a szabadalmakra vonatkozó jogszabálytól is, amely a találmányokat védi.

Mi a különbség a szerzői jog és az adatvédelem között:

Csak azért, mert szerepel egy videóban, képen vagy hangfelvételen, még nem rendelkezik annak szerzői jogaival is. Ha például egy ismerőse készít Önről egy képet, az övé lesz az általa készített kép szerzői joga. Ha egy ismerőse vagy valaki más az Ön engedélye nélkül töltött fel olyan videót, képet vagy felvételt, amelyen Ön szerepel, és úgy gondolja, hogy az anyag sérti az Ön személyiségi jogait vagy biztonságát, adatvédelmi panaszt nyújthat be.

Szerzői jogok megsértésével kapcsolatos bejelentések követelményei

A panasz benyújtásának legegyszerűbb módja, ha a jogi hibaelhárítónkat használja.

A szerzői jogi bejelentéseknek az alábbi elemeket kell tartalmazniuk. Ezen információk nélkül nem tudjuk teljesíteni kérését:

1. Kapcsolattartói adatok

Meg kell adnia, hogy milyen módon vehetjük fel Önnel a kapcsolatot a panaszát illetően (pl. e-mail-cím, fizikai cím vagy telefonszám).

2. Annak a műnek a leírása, amelynek véleménye szerint megsértették a szerzői jogait

A panaszban egyértelműen és teljeskörűen írja le az érintett, szerzői jog által védett tartalmat. Ha több, szerzői joggal védett műről van szó a panaszában, a törvény lehetővé teszi a művek reprezentatív listájának elküldését.

3. Az összes, vélelmezetten jogsértő URL

A panasznak tartalmaznia kell annak a tartalomnak a konkrét URL-jét, amely véleménye szerint sérti az Ön jogait, máskülönben nem fogjuk tudni megtalálni. Nem elég, ha csak általános információkat ad meg a tartalom helyéről. Kérjük, tüntesse fel a szóban forgó tartalmak URL-jeit.

4. El kell fogadnia és meg kell erősítenie mindkét alábbi nyilatkozatot:

 • „Jóhiszemű meggyőződésem, hogy a fent leírt, szerzői joggal védett tartalmak vélelmezetten szerzői jogot sértenek, és a tulajdonos, annak ügynöke vagy a törvény nem engedélyezte a használatát.”
 • „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben foglaltak a valóságnak megfelelnek, továbbá, hogy én vagyok a szerzői jog tulajdonosa, illetve jogosult vagyok a vélelmezetten megsértett kizárólagos jog tulajdonosának képviseletében eljárni.”

5. Az aláírása

A hiánytalan panaszhoz szükség van a szerzői jog tulajdonosának vagy a nevében eljáró meghatalmazott képviselőnek a kézzel írott vagy elektronikus aláírására. E követelmény kielégítéséhez a panasz aljára odaírhatja teljes hivatalos nevét, amely az aláírásaként fog szolgálni.

Vissza a Kezdőlapra