Felhasználási feltételek

Vissza a Kezdőlapra

Felhasználási feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Simon Csaba egyéni vállalkozó (1116, Budapest, Pf. 1.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Híresztel (https://www.hiresztel.hu) Hír- és Médiaszolgáltató oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás vagy Híresztel) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

2. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. A Szolgáltatás célja objektív, széleskörű és naprakész tájékoztatás nyújtása a világ eseményeiről – az Interneten fellelhető, hírekhez kapcsolódó olyan egyéb kiegészítő tartalmakat is beleértve, mint a hír megértését segítő információk, a hírrel kapcsolatos áruk és szolgáltatások, valamint a hír több forrásból történő ismertetése – témakörök szerinti és/vagy egyéb kategorizálás mentén.

2. A Szolgáltatás lényege a más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján, valamint egyes anyagok podcast útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása. Ennek megfelelően a Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

III. A szolgáltatás részletei, a regisztráció

1. Regisztrált felhasználók számára érhetőek el az oldalon megjelenő ún. Saját Hírek funkciók, valamint akár 1 évre visszamenőleg is végezhet hírkereséseket az oldal saját keresőjével az alapértelmezett 90 nap helyett. A Felhasználó a Szolgáltató által felkínált egyes hírforrásokból, valamint bármely más, az Interneten fellelhető, RSS-csatornával ellátott oldalakon elérhető tartalomból kialakíthatja saját aloldalát (a továbbiakban: Saját Hírek, illetve ezek az oldalak együttesen: Saját Hírlapok). Továbbá a Felhasználó a Hírtár alatt megtalálja 2 hétre visszamenőleg azokat a híreket, melyeket belépett állapotban lekattintott.

2. A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul (e-mail cím és jelszó megadása). Ezt követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján vagy egyéb, a Szolgáltató által meghatározott módon aktiválhatja regisztrációját.

3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Híresztel.hu bármely tartalmi elemét – ideértve nem kizárólagosan a felhasználók által egyedileg kialakított aloldalakat is – bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Szolgáltató egy automatizmus segítségével a címeket és hírbevezetőket rövidítheti.

4. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Saját Hírlapok tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását illetve törlését.

IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

2. A Szolgáltatás a szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, a podcast meghallgatásán és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő letöltésén és hallgatásán, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

V. Felelősségi kérdések

1. Mivel az Üzemeltető a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

2. A regisztrációkor történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. A Szolgáltatás oldalairól linkek segítségével elérhető tartalmak szolgáltatóit a Felhasználó a „Források” gombra kattintva tekintheti meg. Az ezen tartalomszolgáltatóktól átvett címek, hírek tartalmáért csak és kizárólag a hírforrás felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme a hírforrás szellemi tulajdonát képezi.

4. Tekintettel arra, hogy a híreknek a Szolgáltatáson belül történő elrendezése, sorrendje és elérhetővé tétele automatikusan, a Szolgáltató beavatkozása nélkül történik, a Híresztel.hu oldalán megjelenő hírek, beleértve azok címét és teljes tartalmát, továbbá a hírekből kattintás alapú illetve a felhasználók általi véleménynyilvánításon alapuló, de automatizmus segítségével kialakított sorrend nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét. A tájékoztatásból, a sorrend kialakulásából vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért – az automatizmus sajátosságai miatt – a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Tekintettel arra, hogy a híreknek a hangzó anyagokon (podcaston) belül történő elrendezése, sorrendje és elérhetővé tétele automatikusan, a Szolgáltató beavatkozása nélkül történik, a Híresztel.hu podcast oldalán megjelenő és hallgatható hírek, beleértve azok címét és teljes tartalmát, továbbá a hírekből automatizmus segítségével kialakított sorrend nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét. A tájékoztatásból, podcast technikai sajátosságaiból, a sorrend kialakulásából vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért – az automatizmus sajátosságai miatt – a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

5. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által például a Saját Hírlap szolgáltatással vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

6. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

7. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

VI. A regisztráció megszűnése

1. A regisztráció azonnali hatállyal megszűnik a Szolgáltatás megszüntetésével, a Felhasználó regisztrációjának a Szolgáltató általi törlésével, illetve a Felhasználó önkéntes regisztrációtörlésével a regisztráció törlésekor.

VII. Egyéb rendelkezések

1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Általános Adatkezelési Tájékoztató és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

Budapest, 2021. március 29.

Vissza a Kezdőlapra